“Το Βιβλίο των Επαγγελμάτων” είναι μια εργασία που δημιουργήθηκε διαδικτυακά από τους μαθητές του Γ5 κατά το σχ. έτος 2021-22, στα πλαίσια του μαθήματος “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” με κύριο στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τα επαγγέλματα.

   Για το σκοπό αυτό οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες, με βασικούς άξονες τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων, επέλεξαν ένα επάγγελμα και το περιέγραψαν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, αναπτύσσοντας παράλληλα και τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Σημείωση: Για τη βέλτιστη ανάγνωση του βιβλίου, ρυθμίστε τη μεγέθυνση του προγράμματος περιήγησης μεταξύ 120%-140%.

Book titled 'Το Βιβλίο των Επαγγελμάτων'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Κόντε Ελευθερία, Πληροφορικής (ΠΕ86)

Το Βιβλίο των Επαγγελμάτων