Διάρκεια δράσης: δύο έως τρεις διδακτικές ώρες ανά τμήμα. Συμμετοχή δέκα τμημάτων Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.

   Στα πλαίσια του μαθήματος της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό, αφού αποσαφήνισαν τις έννοιες που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό δίνοντας έμφαση στην αρνητική επίπτωση του φαινομένου στον ψυχισμό των θυμάτων, εστίασαν σε δύο τομείς: α) στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση ηλεκτρονικού εκφοβισμού. β) στο προφίλ της προσωπικότητας των θυτών και των θυμάτων. Η επικέντρωση στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των θυτών και των θυμάτων είχε σαν στόχο την ανάλυση και τη βαθύτερη κατανόηση των αιτιών του φαινομένου.

   Κάνοντας χρήση της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) και μετά την καταγραφή αυτών στον πίνακα ζητήθηκε από τους μαθητές, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό, να γράψουν ένα e-mail, στη γλώσσα στόχο (Αγγλικά), σε έναν φίλο δίνοντάς του συμβουλές τι να κάνει σε περίπτωση που πέσει θύμα εκφοβισμού.  

   Στη δεύτερη και τρίτη διδακτική ώρα ακολουθώντας πάλι την ίδια διαδικασία ζητήθηκε από τους μαθητές, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό, να γράψουν ένα μήνυμα  για το ιστολόγιό τους (blog) απευθυνόμενοι σε φίλους, οι οποίοι έχουν πέσει θύματα ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των θυτών και των θυμάτων να τους βοηθήσουν να καταλάβουν τους λόγους για τους οποίους έγιναν θύματα και να τους καθησυχάσουν.

   Υπεύθυνη δράσης: Έλενα Παπαθανασίου ΠΕ06

Εκπαιδευτική δράση στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου με θέμα τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό (electronic abuse)