Σχολικό Έτος 2023-24

ΤΜΗΜΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1 Βασσάκη Ελισάβετ
Α2 Νανούση Αγλαΐα
Α3 Δούση Ευφροσύνη
Α4 Χατζηγιάννη Ελένη
Β1 Χονδρογιάννη Ιωάννα
Β2 Γκίκα Θεοδώρα
Β3 Καλλίθρακα Μαρία
Β4 Γιαννακαρέλη Ελευθερία
Γ1 Ζαχαροπούλου Άννα
Γ2 Καραγεωργίου Γεώργιος
Γ3 Σιαπλαούρα Παναγιώτα
Γ4 Μιχαηλίδου Ευσεβία
Γ5 Μαρά Αικατερίνη