Διευθυντής:   Δρ. Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος (ΠΕ80)

Υποδιευθύντριες:   1) Κομητούδη Ελένη (ΠΕ03) και   2) Μαυρογέννη Μαριέττα – Ελένη  (ΠΕ02)