Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των 5μελών Μαθητικών Συμβουλίων για το σχολικό έτος 2022-2023 φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

A1Α2
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΤΡΑΚΕ Ν
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΙΜΠΡΙΛΑΚΗΣ Χ
ΤΑΜΙΑΣ:ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ
ΜΕΛΟΣ:ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΟΥΛΟ Α
ΜΕΛΟΣ:ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α
                   Α3                    Α4
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΜΠΕΚΙΡΙ ΑΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΨΑΡΡΑ ΕΜΗΤΡΟΚΩΤΣΑ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Μ
ΤΑΜΙΑΣ:ΜΠΑΚΙΑΣΙ ΜΜΠΕΛΙΝΣΚΙ Ν
ΜΕΛΟΣ:ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΜΝΙΚΟΛΟΥ Σ
ΜΕΛΟΣ: ΚΟΛΑ ΜΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ Η
Β1           Β2
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΛΑΛΑΙ Γ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΚΑΒΑΛΗ ΕΜΠΑΜΠΟΥ Η
ΤΑΜΙΑΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΙΚΩΛΕΤΣΗΣ Θ
ΜΕΛΟΣ: ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΜΕΜΑ Ε
ΜΕΛΟΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΜΠΑΖΙΑΝΑΣ Σ
Β3B4
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΛΑ ΜΦΟΥΣΤΕΡΗ Κ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΦΛΩΡΟΣ Φ
ΤΑΜΙΑΣ:ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΚΑΡΑΤΖΑΣ Δ
ΜΕΛΟΣ:ΟΤΟΜΠΑΣΙ ΟΤΟΜΑ Α
ΜΕΛΟΣ:ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΒΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ
Β5Γ1
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΤΖΑΒΑΡΙ ΝΒΟΥΡΛΙΑΣ Τ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΣΕΦΕΡΙ ΑΓΚΙΡΓΚΙΣ Μ
ΤΑΜΙΑΣ:ΑΝΕΤΙ ΜΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Π
ΜΕΛΟΣ:ΝΤΑΓΙΑ ΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ
ΜΕΛΟΣ:ΧΑΤΖΗ ΝΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Α
Γ2         Γ3
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΤΣΙΤΣΑΚΗΣ Γ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΚΣΙΩΚΑΣ Γ
ΤΑΜΙΑΣ:ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑ ΑΧΟΜΠΟΥΑ Λ
ΜΕΛΟΣ:ΜΗΝΑΚΑΚΗ ΜΤΣΙΑΓΚΙΔΟΥ Π
ΜΕΛΟΣ:ΜΩΡΑΚΗΣ ΒΣΙΜΟΥ Α
Γ4         Γ5
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΚΙΤΙΜΕ ΜΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗ Ν
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΒΟΚΑΙ ΝΤΟΥΛΜΠΑ Α
ΤΑΜΙΑΣ:ΠΕΤΡΑ ΣΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ
ΜΕΛΟΣ:ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΓΣΑΜΙΟΣ Δ
ΜΕΛΟΣ: ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΤΑΚΑ Α

Ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς/κηδεμόνες
Δείτε περισσότερα εδώ