Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκπονεί για τον Δήμο Αθηναίων ερευνητικό πρόγραμμα για το «Περπάτημα», για το οποίο υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ανησυχίες, και προβληματισμοί που καθορίζουν το αύριο της πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνέχεια της έγκρισης του ερωτηματολογίου από το ΥΠΑΙΘ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σας προσκαλεί και σας ενθαρρύνει, μαθητές και γονείς, να συμμετάσχετε και να απαντήσετε το προς συμπλήρωση ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιώντας τους εξής συνδέσμους: 

Μαθητές: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdftbfxMkNZTctIJSdHwRlFRw-ToEM7nw5XxY0rGq1Wio9cxg/viewform

Γονείς: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHr1StCAnAWYNTTgkQ_oYjWl_BnoYq2UEScPxrcOO0uEf-GA/viewform?usp=sf_link

   Δείτε το σχετικό έγγραφο που απευθύνεται στους μαθητές εδώ και στους γονείς εδώ.

Ερευνητικό Έργο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου-Δήμου Αθηναίων “Walkable Athens”