Το τμήμα Β3 του σχολείου μας, στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, συμμετείχε στις 5/5/22 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με τίτλο: Το κλίμα αλλάζει“.

το κλιμα αλλαζει.jpg

   Οι μαθητές, με αφορμή τον μετεωρολογικό σταθμό του ΚΠΙΣΝ και εργαλείο το πείραμα και την παρατήρηση μέσω ειδικών VR γυαλιών, ανακαλύπτουν πώς ο άνθρωπος έχει επηρεάσει το κλίμα σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο και πώς εξελίχθηκε η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

   Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και το πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογή τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην καθημερινή λειτουργία του ΚΠΙΣΝ.

Μπήκαμε στο κλίμα λοιπόν!

KPISN 2 (1).jpg
ΚΠΙΣΝ -Το κλίμα αλλάζει