Στις 9-12-2022 το σχολείο μας πήρε μέρος στη δράση εμβολιαστικής κάλυψης που υλοποιεί η 3η ΤΟΜΥ Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, που ήταν προαιρετική, έγινε έλεγχος των βιβλιαρίων υγείας των παιδιών στον χώρο του σχολείου και κάθε μαθητής έλαβε ενημερωτική επιστολή με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Έλεγχος Βιβλιαρίων Υγείας των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου