Σας ενημερώνουμε ότι στο μενού Νομοθεσία μπορείτε να δείτε το Νόμο 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021, άρθρο 86, που αφορά την αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίου.

Για να μεταβείτε στη “Νομοθεσία” πατήστε εδώ.

Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου