Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα Ενδιαφέροντα του δικτυακού τόπου του σχολείου μας, έχουν προστεθεί προτάσεις του ΚΕΘΕΑ για την πρόληψη της εξάρτησης από το Διαδίκτυο. Πατήστε εδώ.

Πρόληψη της εξάρτησης από το Διαδίκτυο