Με την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή των παιδιών στη σχολική πραγματικότητα και η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Οι μαθητές/ριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στη σχολική τάξη τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τις επόμενες διδακτικές ώρες

Δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση του κινητού τους τηλεφώνου στους χώρους του Σχολείου

Οφείλουν να αποφεύγουν την κατανάλωση τροφών ή ροφημάτων (πλην του νερού) στους κλειστούς χώρους του Σχολείου

Η ενδυμασία των μαθητών/ριών πρέπει να είναι συμβατή με το σχολικό περιβάλλον

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να προσέρχονται με την προβλεπόμενη ένδυση

Κανένας/καμία μαθητής/ρια δεν απομακρύνεται από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια από τη Διευθύντρια ή τους Υποδιευθυντές

      Οι πρώτες αυτές οδηγίες επιδιώκουν  να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου, διαμορφώνοντας ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.

Πρώτες οδηγίες προς τους μαθητές