ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,

με αφορμή την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή των παιδιών στη σχολική πραγματικότητα και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, θα ήθελα να σας επισημάνω τα ακόλουθα:

◆ Οι μαθητές / τριες οφείλουν να προσέρχονται στο προαύλιο της σχολικής μονάδας έως τις 8.15 π.μ για την πρωινή προσευχή, καθώς και έγκαιρα στη σχολική αίθουσα κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας.

Οι μαθητές / τριες απαγορεύεται από τον νόμο να κάνουν χρήση του κινητού τους τηλεφώνου ή να καπνίζουν σε όλους τους χώρους της σχολικής μονάδας.

◆ Οι μαθητές / τριες δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν τροφές ή ροφήματα (εκτός από νερό) στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου.

◆ Η ενδυμασία των μαθητών / τριών πρέπει να είναι ευπρεπής.

◆ Οι μαθητές / τριες πρέπει σύμφωνα με τον σχετικό νόμο να προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με την προβλεπόμενη ένδυση (φόρμα).

◆ Οι μαθητές / τριες θα αποχωρούν από τη σχολική μονάδα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια) και μόνο με υπεύθυνη δήλωση και συνοδεία του γονέα / κηδεμόνα.

Εάν μαθητής / τρια αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας ή λαμβάνει συστηματικά φαρμακευτική αγωγή, είναι αναγκαίο να ενημερωθεί γραπτώς ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων / κηδεμόνων είναι υποχρεωτικό, αν δεν υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση, να ενημερωθεί γραπτώς ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και να του προσκομιστεί φωτοτυπία της αντίστοιχης δικαστικής απόφασης για την άσκηση της γονικής μέριμνας / επιμέλειας.

◆ Στην περίπτωση όπου υπάρχει διάσπαση της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο, είτε με σύμφωνο συμβίωσης των γονέων / κηδεμόνων, τότε θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία.

Οι πρώτες αυτές οδηγίες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου, διαμορφώνοντας ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.

Ο Διευθυντής

Δρ. Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος

Οδηγίες προς τους γονείς/κηδεμόνες