Στις 17/3/2023 οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου επισκέφτηκαν το 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης..

Ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΠΑΛ και τον τρόπο λειτουργίας του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους Τομείς και Ειδικότητες που λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης, ενώ μέσα από συζήτηση με καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων απαντήθηκαν ερωτήσεις των παιδιών, τόσο σχετικά με τον κάθε τομέα, όσο και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των παιδιών που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο ΕΠΑΛ.

Επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στο 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης