Σας ενημερώνουμε ότι για δεύτερη φορά φέτος προχωρήσαμε σε αγορά λογοτεχνικών βιβλίων για τα παιδιά μας.  Οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής φροντίζουν όχι μόνο για την αναμόρφωση της βιβλιοθήκης μας, αλλά και για τον εμπλουτισμό της με νέα λογοτεχνικά βιβλία, προσεκτικά επιλεγμένα, εμπνευσμένα από τη σύγχρονη πραγματικότητα και επομένως κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών μας.

Ενημέρωση