Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (self) τεστ, δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή). Το self test θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.
   Επισημαίνουμε ότι στην υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα δήλωση του αυτοδιαγνωστικού (self) τεστ, θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός που δίνεται από το gov.gr, διαφορετικά η δήλωση δε θα γίνεται δεκτή. Τέλος, σημειώνουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους τα πιστοποιητικά, για να τα επιδεικνύουν σε οποιονδήποτε έλεγχο.

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις Covid19 – Οδηγίες