Με αφορμή την ημέρα κατά της Σχολικής Βίας οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 Εκπαιδευτική Δράση εστιασμένη στο πρόβλημα του λεκτικού εκφοβισμού.

Αξιοποιήθηκε κατάλληλα επιλεγμένο και διαμορφωμένο πολυτροπικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, αντίγραφο ζωγραφικού πίνακα, φύλλα εργασίας, κ.α), χρησιμοποιήθηκαν ενεργητικές μέθοδοι μάθησης (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και δραματοποίηση), ενώ με τρόπο εμπειρικό έγινε επεξεργασία εννοιών-κλειδιών (τραύματος, ενσυναίσθησης).

Αξιοσημείωτα θετική ήταν η ανταπόκριση των μαθητών/-τριών της Α΄ τάξης που συμμετείχαν στη Δράση, όπως και των παιδιών -συντονιστών της Β΄ και Γ΄ τάξης, που συνέβαλαν στην υλοποίησή της.

Δείτε περισσότερα για την Εκπαιδευτική Δράση μας εδώ.

Λεκτικός εκφοβισμός