6ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο

Στην Αθήνα σήμερα, 23/01/2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.30 μ.μ., στο γραφείο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του 6ου Γυμνασίου Αθηνών, κ. Μαρά Αικατερίνης ΠΕ02, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου. Κατά τη συνεδρίαση παρίσταντο οι:

 1. Μαρά Αικατερίνη, Αναπληρώτρια  Διευθύντρια, ως πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Μαυρογέννη Μαριέττα Ελένη ΠΕ02, Υποδιευθύντρια
 3. Δημητρίου Σωτήριος ΠΕ11, εκπαιδευτικός
 4. Τσακαλωφά Μαριάννα, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 5. Ιντριζάι Αλέσιο, πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου
 6. Βικάτος Γεώργιος, αντιπρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου
 7. Κιτιμέ Μαρία, γραμματέας του 15μελούς Συμβουλίου

Η Διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε την επιτροπή:

 1. Για την 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 456/ τ.Β 13-02-2020), 2) ότι κατατέθηκαν συνολικά τρείς (3) προσφορές.

Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι προσφορές , για να αξιολογηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/αΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΤΙΜΗΔΙΑΜΟΝΗΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣΣΗΜΑ
1.HAPPY DAYS170€DESPOTIKO HOTEL 4*ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ με επέκταση καλύψεων COVID-19 και 4 συμμετοχές με 50% έκπτωση για οικονομικά αδύναμους μαθητέςΝΑΙ
2.TRAVEL BUG180€DESPOTIKO HOTEL 4*ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΝΑΙ
3.SERGIANI TRAVEL185€DESPOTIKO HOTEL 4*ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΝΑΙ

Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή απέρριψε τις προσφορές: Νο 2 και 3 ως ασύμφορες οικονομικά για τους μαθητές μας.

Τελικά η Επιτροπή κατέληξε ο μ  ό φ ω ν α στην προσφορά Νο 1.

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται με την παρατήρηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Μαρά Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, ως πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Μαυρογέννη Μαριέττα Ελένη
 3. Δημητρίου Σωτήριος
 4. Τσακαλωφά Μαριάννα
 5. Ιντριζάι Αλέσιο
 6. Βικάτος Γεώργιος
 7. Κιτιμέ Μαρία
Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή – Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων

Ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς/κηδεμόνες
Δείτε περισσότερα εδώ